Samle inn og gjennomføre skjellanalyser fra laks

Beskrivelse

Alle som fisker laks i Glomma og Aagaardselva bes levere skjellprøver av fangsten. Skjellprøvene vil gi bedre tallmateriale på oppdrettslaks i fangstene i ordinær fisketid i Glomma og Aagaardselva. I tillegg vil det gi oss verdifull informasjon om smoltifiseringsalder. Endringer i smoltifiseringsalder kan gi indikasjoner på endringer i yngeltetthet eller endringer i miljøforhold. Analysejobben bør kjøpes av kompetent firma.

Dette er et løpende prosjekt. 

Økonomi

10 000 kr er årlig kostnad. 

Evaluert
Yes
Evaluert resultat

 

 

 

 

aagaardselva_glomma_skjellsvar_sportsfiske_2017.pdf

 

aagaardselva_glomma_skjellsvar_sportsfiske_2016.pdf

 

aagaardselva_glomma_skjellsvar_sportsfiske_2015.pdf

 

aagaardselva_glomma_skjellsvar_sportsfiske_2014.pdf

 

aagaardselva_glomma_skjellsvar_sportsfiske_2013.pdf

 

aagaardselva_glomma_skjellsvar_sportsfiske_2012.pdf

 

aagaardselva_glomma_skjellsvar_sportsfiske_2011.pdf

 

aagaardselva_glomma_skjellsvar_sportsfiske_2010.pdf

 

aagaardselva_glomma_skjellsvar_sportsfiske_2009.pdf