Planlegge og bygge klekkeri

Mål

Redde en nesten utryddet bestand i Glomma grunnet forurensning fra fabrikker, og hurtige vannstandsendringer fra kraftverk målt på det meste på inntil 1,5 meter dropp på 3 minutter. 

Beskrivelse

Bakgrunn for tiltaket:

Et problem i Glomma er de raske vannstandnedgangene (opptil 1,5 m) som inntreffer for eksempel ved utfall av turbiner. Dette føre til at yngel strander og dør spesielt i områdene opp mot Sarpefossen (Karlsen 2008, Aasestad 2008). Som en kompensasjon bør regulanten bygge et smoltanlegg. Et nytt klekkeri må ha opplegg for oppbevaring av stamfisk og oppfòring av yngel.

 

Evaluert
Yes
Evaluert dato
2018-12-10
Evaluert resultat

Klekkeriet er bygd inne på Borregaard og bekostet av Borregard A/S,  regulantene Hafslund og sarpsfoss LTD. Klekkeriet driftes på dugnad av frivillige fiskere for NGOFA.

Laksebestanden i Glomma var nesten utryddet men etter at klekkeriet er satt i drift er bestanden på vei opp mot gytebestandsmålet grunnet utsetting av fettfinneklipt smolt som utgjør ca 80 % av tilbakevandringen.

Tiltaket klekkeri kan sies å være meget vellykket. Men det er fortsatt langt frem til en naturlig produksjon i Glomma