Organisering av rettighetshaverne om dette pålegges

Beskrivelse

Usikkert når det kommer til hvilket tidsom dette evntuelt skal foregå i.

I Glomma og Aagaardselva blir disse praktiske oppgavene godt ivaretatt gjennom NGOFAs arbeid. Det som i tilfelle mangler er den nødvendige organiseringen av rettighetshaverne. Det avventes utfallet av lovvedtaket i laks- og innlandsfiskeloven. Om dette medfører obligatorisk organisering vil dette i tilfelle gjennomføres. 

Evaluert
Yes
Evaluert dato
2015-04-02
Evaluert resultat

Godkjent av Fylkesmannen organisert i tråd med Forskrift om pliktig organisering og drift av vassdrag med anadrome laksefisk. 

20.april 12013.