Kontrollere hunnfisk i Glomma

Beskrivelse

For Glommas del lar gytefisktelling seg ikke gjennomføre. Her må en ta utgangspunkt i fangstrapporter og 25 til 30 % fangstandel.

Så lenge det fiskes stamlaks går det an å beregne antall fisk i ordinærfisket og stamfisket for ca å finne ut andel hunnlak i Glomma. 

Økonomi

Finansieres av dugnad.