Vedlikehold av elveløpet i Aagaardselva

Beskrivelse

Bakgrunn for tiltaket:

Det er lagt ned en betydelig innsats med å rydde opp steinraset ned for Sølvstufoss. Tilsvarende vedlikehold av elveløpet vil også framover være viktig for å sikre laksens opp og nedvandring av Aagaardselva ved alle vannføringer. Dette være seg ved nye ras eller ved massetransport ved høy vannføring. Det er derfor viktig å opprettholde en berdskap som kan gjennomføre dette når det er nødvendig.