Bevaring av steinøyer ved Dombergodden

Beskrivelse

Basert på funn av lakseyngel i el-fiskeundersøkelsen til Karlsen (1997) og Aasestad (2000 og 2008), er det områdene rundt småøyene nærmest Sannesund (Dombergodden) som er de beste gyte- og oppvekstområdene. Her ble det funnet flest laksunger. Også Saltveit m.fl. (1999) beskriver dette området som et godt område.

Oppvekstområdene er noe større enn gyteområdene uten at disse er spesielt kartlagt. Stein/fjelløyene på den østre bredden ved Dombergodden er viktige gyte- og oppvekstområder i Glomma. NGOFA vil derfor jobbe for at disse øyene bevares

Økonomi

Finansieres av dugnad.