Kartlegge laksunger som tas av rovdyr

Beskrivelse

Mink, hegre, laksand og sel (i nedre deler av Aagaardselva og i Glomma opp til Sarpsfossen) er predatorer på laksunger og større fisk. I tillegg har det de senere årene blitt mer og mer skarv i vassdraget. Mink er forsøkt fanget med feller, men tross stor innstas ble resultatet dårlig. Dette tiltaket blir dermed ikke videreført. Laksand finnes i Aagaardselva større deler av året og hekker antagelig i nærheten. Om høsten kan det i en kortere periode komme inn større flokker. 

Evaluert
Yes
Evaluert dato
2009-01-01
Evaluert resultat

Av 10 stk obduserte skarv fant man ikke ottolitt av laks i mageinnholdet det var bare sild.