Årlig evaluere opplegg for fiskekortslag og rapportering

Beskrivelse

Salgsordningen fungerer bra i dag. Det er en pant på fiskekortene på kr 200 som utbetales ved tilbakelevering av kort. Dette har økt tilbakerapporteringen slik at denne nå er over 80%. Pant og tilbakerapportering fungerer tilfredsstillende.

Evaluert
Yes
Evaluert resultat

Se på muligheten til å selge kort på inatur eller andre nettløsninger.