Etablere faste desinfiseringsstasjoner

Beskrivelse

Bakgrunn for tiltaket:

I tillegg til informasjon, er det etablert et opplegg for desinfeksjon av fiskeutstyr, båter, kanoer og liknende. Dette er organisert ved at det hos fiskekortselgerne er tilgjengelig en pakke med desinfeksjonsmiddel (klortabletter) og spruteflaske. Erfaringen fra Numedalslågen er at bare ca 10% av fiskerne desinfiserer utstyret sitt etter dette opplegget. Noe større effekt vil opprettelse av faste desinfeksjonsstasjoner ha. Dette er slik det er løst i de aller fleste større laksevassdrag i Norge (bilde 6). Dette tiltaket må også gjelde for Nedre Glomma Elvelags områder for hvitfiskfiske mellom Vamma og Sarpefossen.

Norske lakseelver støtter opprettelse av hver desinfeksjonsstasjon med 2000 kr. Det tilsvarer stort sett utstyrsutgiftene.

Økonomi

Kostanden er 2000 kr pr. stasjon.