Epoksy-behandle laksetrappa i Sølvstufoss

Beskrivelse

Bakgrunn for tiltaket:

I laksetrappa ved Sølvstufoss er det et fangstkammer. Dette nyttes til å sortere ut oppdrettsfisk og stamfisk. Betongkonstruksjonen er imidlertid av en slik beskaffenhet at fisken slites om den blir stående lenge. For å lage en mer glatt oveflate som er mer skånsom for fisken, kan det være en løsning å epoksybehandle trappa innvendig.