Effekter på yngel ved raske vannstandsendringer

Beskrivelse

Bakgrunn for tiltaket:

Et problem i Glomma er de raske vannstandnedgangene som inntreffer for eksempel ved utfall av turbiner som kan føre til at yngel strander og dør. En kan visuelt observere yngel oppe i Glomma. Etter første vannstandsfall i sesongen synes imidlertid yngelen å være borte. Stranding av yngel bør dokumenters ytterligere.

Evaluert
Yes
Evaluert dato
2016-09-10
Evaluert resultat

Rapport om strandet yngel 2016