Gjenutsetting av laks i Audna

Mål

Audna har en målsetting om at beskatningen skal gjenspeile oppgangen.  Dette kan overvåkes ved å sammenligne gjennomsnittsvekt på fanget og gjenutsatt laks.  

Om lag 10% av fangsten i Audna blir satt uskadd tilbake i elva.

Beskrivelse

Fra fangstrapporten i Inatur, henter vi ut statistikk om fanget og gjenustadd laks.  

Tallene legges inn i en tabell, for å følge opp utviklingen.

Økonomi

Tallene hentes direkte ut av fangststatistikken 

Evaluert
Yes
Evaluert dato
2019-09-30
Evaluert resultat