Antall fiskere i Audna

Mål

Fritidsfiske

Beskrivelse

Audna Fiskerettseierforening overvåker fiskeaktiviteten i elva ved hjelp av kortsalgsystemet til Inatur.  Dette gir oversikt over antall fiskere, samt fordeling på oppgitt bostedskommune.

Økonomi

Statistikken fremkommer i kortsalgsystemet

Evaluert
Yes
Evaluert dato
2019-09-30
Evaluert resultat