Utarbeide plan for Midtsesongevaluering

Beskrivelse

Fra 2016 vil det kunne komme krav om midtsesongevaluering i Dirdalselva, som innebærer en plan for forhåndsavtale tiltak som skal iverksettes raskt dersom gytebestandsmålet står i fare for ikke å bli nådd. En slik plan vil bidra til å sikre en forsvarlig forvaltning og unngå overbeskatning.