Informasjonstavler

Beskrivelse

Sette opp infotavler med "skjellprøvestasjoner" og søppeldunker