Midtsesongevaluering

Beskrivelse

Årlig oppfølging av midtsesongevaluering, og vurdering av fisketrykk og fangstuttak.