Lage felles oppsynsinstruks

Beskrivelse

Hvert fiskevald /sone i lakseførende strekning plikter å organisere oppsyn med utøvelsen av fiske. Oppsynet er underlagt Fellesforvaltningens bestemmelser og regler for fiske, samt offentlige bestemmelser om fiske på anadrom laksefisk.


Oppsynet skal:
• Kontrollere at fiskeregler overholdes

• Yte service overfor brukerne gjennom informasjon og veiledning.

• Bistå rettighetshaverne i forvaltningen av elva