Kontinuerlig vannprøvetaking

Beskrivelse

Målet er å opprettholde livskraftige og høstbare bestander av laks og sjøaure. Dette gjøres ved å legge til rette for økt naturlig reproduksjon i vassdraget, og sikre at bestanden ikke beskattes for hardt.