Kontinuelige skjellprøveanalyser

Beskrivelse

Skjellprøver analyseres av Rådgivende Biologer AS og gir viktig informasjon om innslaget av rømt oppdrettslaks i bestanden. Det er ønskelig å øke andelen skjellprøver av fangstene. Fiskere oppfordres til å ta skjellprøver på nettsiden og på fiskekort. I tillegg vil det legges bedre til rette for økt skjellprøvetaking ved å sette opp flere steder med skjellkonvolutter og postkasser for avlevering av skjellprøver.