Uttak av predatorer

Beskrivelse

Kontinuelig uttak av predatorer, kobbe, lakseand m.m.