Fjerne vandringshindre i Giljajuvet

Beskrivelse

Sira-Kvina kraftselskap v/Per Ø. Grimsby har i felleskap med fagråd Dirdalselva blitt enige om å utarbeide plan for tiltak for å bedre oppvandring i Giljajuvet som et frivillig tiltak i forbindelse med vilkårsrevisjon Sira-Kvina kraftselskap. Tiltaket gjennomføres av Sira-Kvina under forutsetning om det oppnås enighet om fremtidige konsesjonsvilkår.