Fastsette grense Elv/sjø

Beskrivelse

Fastsetting av grense mellom sjø og elv.

Utdrag av brev fra Fellesforvaltningen til Gjesdal Kommune og Fylkesmannen I Rogaland 14.07.2013:

“Vi opplever stadig problemer med fiskere som "tar seg til rette" i elvemunningen uten å ha innløst fiskekort. Med hjemmel i allemannsretten til å fiske i sjøen kan alle fiske "lovlig" helt opptil utløpet av elven.

Dirdalselvas Fellesforvaltning mener at det strider mot god forvaltning av vassdraget når alle og enhver kan fiske på lakseinnsiget i elvemunningen. Her kan man fiske så mange laks en vil uten å registrere fangsten. Noen få meter lenger oppe i elva må fiskere betale for å fiske og kan ikke fange mer enn 3 fisker i døgnet.

Dette er et kjent problem i mange vassdrag. Kommunene plikter å fastsette grensen mellom elv og sjø……..”

Det kom aldri noe svar på denne henvendelsen og siden har ingenting blitt gjort med denne saken.

Styret I Dirdalselvas Fellesforvaltning mener at det bør fastsettes en grense som regulerer denne type fiske, og vil på ny ta kontakt med Gjesdal Kommune for å få dette gjennomført.