Årlige gytefisktellinger

Beskrivelse

Gytefisktellingene er et viktig verktøy for å evaluere størrelsen på gytebestanden, og dermed hvorvidt gytebestandsmålet blir oppnådd, og for å vurdere beskatningsrater. Gytefisktellinger har siden 2011 blitt utført av Uni Research Miljø, som også utfører tilsvarende tellinger i en rekke andre vassdrag på Vestlandet. Uni Research Miljø vil forsøke å fremskaffe midler fra forvaltning og nasjonale programmer for å finansiere årlige tellinger også i årene som kommer.