Kjeksebekken, utbedring oppgangshinder

Mål

Kulverten under Ravnåsvegen har vist seg å være et hinder for oppvandring

Beskrivelse

Da har Kultiveringsutvalget, Lakseambassadørene i Otra og VJSSF(ungdomsgruppa) igjen gjort en jobb i Kjeksebekken ovenfor kulverten under Ravnåsveien.

Flommene vinteren 2016/2017 hadde vasket mye av massene som ble brukt til å lage kulper med, og fisken hadde problemer med å forsere partiet ovenfor kulverten ved Ravnåsveien.

Kultiveringsutvalget og VJSFF(ungdongsgruppa) har vært med på jobben. Tiltakenen er søkt om og godkjent av Fylkesmannen, Kommunen, Grunneiere og statens Vegvesen. Tiltakene er støttet av Statnett, Kristiansand kommune og Otra Laxefiskerlag.

Vi har brukt stein og forsterket med betong og jern.

Det er bygd 3 nye kulper og forsterket på eksisterende kulper for å stoppe/hindre utglidning av stein. Det er også plastret i sidene for å hindre utvasking av løsmasser.

Mens jobben ble gjort ble bekken ledet forbi i rør der hvor arbeidet blir utført. Ingen søl av betong i bekkken, Veldig greit å utføre tiltak ved så liten vannføring.

Vi føler oss ganske sikre på at fisken kommer til å gå lett opp bekken høsten 2017. Trappene som ble festet inne i kulveren i 2016 fungerer meget bra. Kulverten rensker seg selv.

Økonomi

Tiltaket er gjennomført med tillatelse og i samarbeid med offentlig fiskeforvaltning.

Statens Vegvesen støtter tiltaket økonomisk

Evaluert
Yes
Evaluert dato
2019-09-27
Evaluert resultat

Mye årsyngel av laks høsten 2019.  Dette er en bekreftelse på at tiltaket har vært en suksess.  Les mer her

Mye fisk observert i Kjeksebekken høsten 2018 jfr https://lakseelver.no/nb/news-2018/gytelaks-i-kjeksebekken