Habitatstiltak på Ravnås

Mål

Forbedring av gyteområde

Beskrivelse

Otra Laxefiskelag har i 2018 gjennomført masseutskifting på Ravnås, sone 4B.  Mudder og løsmasser er fjernet, og erstattet med gytegrus. Prosjektet er godkjent og gjennomført i nært samarbeid med offentlig fiskeforvaltning.  Området fremstår nå som ideelt for gyting, og har i tillegg fått et løft som en attraktiv fiskeplass.

Tiltaket vil bli overvåket fremover.

 

Økonomi

Prosjektet finansieres av Otra Laxefiskelag, men er støttet via prosjekttilskudd fra Fiskefondet og fra Vennesla Kommune

Evaluert
Yes
Evaluert dato
2019-09-27
Evaluert resultat

Gytegrusen ligger fremdeles der den ble lagt.  Tiltaket fremstår på alle måter som vellykket.  Vi vil følge opp med gytegroptelleing til vinteren.

Prosjektet fremstår som meget vellykket. Laks er på plass på gyteplassene, se denne artikkelen.