Rapportering på laksebørsen

Mål
  • Lag gode rutiner for rapportering av fisk

Beskrivelse

All fangst, inkludert fang og slipp, skal rapporteres på Laksebørsen. Dette gjøres ved å fylle ut skjema på laksebors.elveguiden.no.

 

 

 

Evaluert
Yes