Gytegropregistrering 2016

Mål
  • Registrer gyteaktivitet på høsten.

Beskrivelse

Gytegropsregisteringene ble gjennomført i perioden 14. - 18.11. og 21. - 22.11.2016 som er to uker senere enn normalt. Dette skyldes blant annet høy vannføring i elva.

Det ble benyttet samme metode som tidligere år. Det ble registerert totalt 375 gytegroper mot 327 i 2015.

Antall gytegroper registrert på ulike strekninger og totalt pr. år for perioden 2006-2016 i Stjørdalselva.
Antall gytegroper registrert på ulike strekninger og totalt pr. år for perioden 2006-2016 i Stjørdalselva.

Antall gytegroper registrert per km elv på ulike strekninger pr. år for perioden 2006-2016 i Stjørdalselva.
Antall gytegroper registrert per km elv på ulike strekninger pr. år for perioden 2006-2016 i Stjørdalselva.

Les hele rapporten: Gytegroper Stjørdalselva 2016

Evaluert
Yes