Gytegropregistrering 2015

Mål
  • Registrer gyteaktivitet på høsten.
Gytegropregistrering per km og sone
Gytegropregistrering per km og sone
Beskrivelse

Det ble gjennomført registreringer i perioden 2.-7. november 2015. Det ble benytta samme metodikk som tidligere år (fra 2006). Det var middels gode siktforhold ved undersøkelsen, noe som trolig skyldtes litt tilsig fra sidebekker og lett nedbør. Man mener dette ikke påvirket resultatet nevneverdig, men at groper som lå dypt kan ha blitt oversett. Som tidligere år ble siktforholdene noe dårligere i nedre del mellom Sona og Forrasamløpet. Totalt ble det registrert 327 gytegroper i 2015 mot 621 og 629 i henholdsvis 2014 og 2013.

 

Gytegropregistrering per km og sone.
Gytegropregistrering per km og sone.

 

Antall gytegroper registrert på ulike strekninger og totalt pr. år for perioden 2006-2015 i Stjørdalselva
Antall gytegroper registrert på ulike strekninger og totalt pr. år for perioden 2006-2015 i Stjørdalselva

Les hele rapporten: 

Gytegroper Stjørdalselva 2015
Evaluert
Yes