Gytegropregistrering 2019

Mål

Registrere gyteaktivitet på høsten

Beskrivelse

Gytegropregistreringer ble gjennomført i perioden 12.-15. november 2019. Ved tidligere undersøkelser er underøkelsene blitt gjennomført i samme tidsrom, men også tidligere eller senere på året enn det som var tilfellet i 2019. Gitt at forholdene ligger til rette er det ønskelig å gjennomføre registreringene noe tidligere. Samtidig presiseres det at slike undersøkelser må nødvendigvis finne sted etter gyteperioden i Stjørdalselva. Vær, temperatur og vannføring er også helt avgjørende for gode registreringer. Overgangen oktober/november var usedvanlig kald i 2019 og perioden før oppstart var preget av lave temperaturer helt ned til minus 15 grader.

Evaluert
Yes
Evaluert dato
2020-01-06