Gytegropregistrering 2018

Mål

Registrere gyteaktivitet på høsten.

Beskrivelse

Det ble gjennomført gytegropregistereringer i perioden 30. - 31. oktober og 9. og 13. november 2018 på strekningen fra Nustadfossen til Forrasamløpet. Tidsrommene er det samme som for 2016 og 2017. Det er benyttet samme metodikk som tidligere år.

 

Hele rapporten kan leses her: 

Evaluert
Yes