Gytegropregistrering 2017

Beskrivelse

Gytegropregistering i Stjørdalselva utført i perioden 14. - 18.11 og 21. - 22.11.2016 som er to uker senere enn tidligere år og skyldtes høy vannføring og en del kjøring av Meråker kraftverk. 

Vannføringen ved minigraf Funnoset lå på 14- 17 m3/s. 

Som tidligere år ble siktforholdene noe dårligere i nedre del mellom Sona og Forrasamløpet, men observasjonsforholdene var ikke dårligere enn ved undersøkelsene de to foregående årene. 

Det ble benytta samme metodikk som tidligere år (fra 2006) der de to båtlagene tok hver sin side av elva (til midtpartiet) og registrerte gytegroper visuelt, dels ved bruk av vannkikkert. Konturene på en del groper kunne være vanskelig å se godt, og ofte måtte man ut av båtene og kjenne/sjekke om det var løs nyopppgravd grus eller ev. gamle groper.

Totalt ble det registrert 375 gytegroper i 2016 mot 327, 621 og 629 i henholdsvis 2015, 2014 og 2013.

gytegroper_stjordalselva_2016_framdriftsrapport.docx Gytegroper 2016 Rapport

Evaluert
Yes