Fisketrapp i Kvernbekken

Mål

Forbedre vandringen for sjøørreten i Kvernbekken, Meråker.

Foto: Ivar Værnesbranden
Beskrivelse

Sak fra Bladet 24.02.2019:

Kvernbekken åpner vei for sjøørreten

Nå er det borte, stengselet som har hindret sjøørreten.

 

Slik ser den ut, fisketrappen som gjør det mulig for sjøørreten fra Stjørdalselva å komme seg opp i Kvernbekken. Foto: Ivar Værnesbranden
Slik ser den ut, fisketrappen som gjør det mulig for sjøørreten fra Stjørdalselva å komme seg opp i Kvernbekken. Foto: Ivar Værnesbranden

– Jobben er gjort, og vi har tro på at det vil fungere, sier senioringeniør Roar Morten Gartland i NVE, Norges vassdrags- og energidirektorat.

Han snakker om det som er gjennomført i Kvernbekken i Meråker, der et fossefall på nedsiden av en kulvert under E 14 har vært for høyt til at fisken har kunnet ta seg opp i Kvernbekken for å gyte.

Fisketrapp

Det NVE har gjort, er å bygge en fisketrapp som deler opp det en meter høye fossefallet i fem etapper, fem «trappetrinn» eller. Dette gjør at fisken nå kan ta seg opp i bekken.

– Det eneste som gjenstår nå, er å få lagt inn ribber i den kulverten som ligger der i dag. Den er ganske flat, og dermed blir det liten dybde på vannet i kulverten når bekken har liten vannføring, sier Gartland.

NVE gjennomførte i fjor sikringsarbeid mot kvikkleire i Kvernbekken. I planen for dette arbeidet ble det også tatt tak i fossen som hindrer sjøørreten i å gå opp i bekken.

Etter dialog med Statens vegvesen har NVE påtatt seg å planlegge, betale og ha byggeledelsen for prosjektet ettersom de likevel har vært på plass i området.

Prislappen

Ifølge Roar Morten Gartland har prosjektet en prislapp på rundt 300.000 kroner.

– I Norge pågår det en kampanje for å ta vare på sjøørreten. Derfor er det også bestemt å gjennomføre noe lignende i Florbekken allerede til våren, sier senioringeniør Roar Morten Gartland i NVE.

Oppbyging av fisketrapp i Kvernbekken i Meråker. Fisketrappen gjør det mulig for sjøørreten å vandre forbi ett tidligere fossefall i etterkant av eksisterende kulvert.

Etter dialog med Statens vegvesen har NVE påtatt seg å planlegge, betale og ha byggeledelsen for prosjektet ettersom de likevel har vært på plass i området.

Lenge til artikkel: https://www.bladet.no/nyheter/2019/02/24/Fisketrapp-i-Kvernbekken-åpner-vei-for-sjøørreten-18526385.ece

 

Økonomi

Finansiert av Norges vassdrags- og energidirektorat.