El-fiske Bjuganbekken 2017

Beskrivelse

Elfiske gjennomført i Bjugbekken 21.09.2017.

Sone 1 har en tetthet på 29,33 fisk pr. 100kvm. Dette er etter å ha gått over sonen 1 gang. Det reelle tallet vil derfor være en del høyere.

Sone 2 har en tetthet på 50 fisk pr. 100kvm. Dette er son sone 1 etter bare en overfisking, og det reelle tallet vil være høyere

Tettheten av laks var større i sone 1 enn i sone 2, men tallene er for små til å konkludere hvorfor. Vi fanget flere store ørret i sone 2 enn 1. Den største var på hele 170mm, og en annen på 168mm. 

El-rapport Bjuganbekken 2017

Evaluert
Yes