Avtale med Størdal Jeger- og Fiskerforening om oppsyn

Mål
  • Sikre at vassdraget har oppsyn som tilfredstiller gjeldene regelverk
Beskrivelse

Stjørdalsvassdragets Elveeierlag inngikk avtale med Stjørdal Jeger- og Fiskerforening om oppsyn av hele elva.
18 oppsynsmenn skal sjekke om fiskereglene overholdes.

Evaluert
Yes