Avtale med Størdal Jeger- og Fiskerforening om oppsyn

Mål
  • Sikre at vassdraget har oppsyn som tilfredstiller gjeldene regelverk
Beskrivelse

Stjørdalsvassdragets Elveeierlag har inngått avtale med Stjørdal Jeger- og Fiskerforening om oppsyn av hele elva. 

Evaluert
Yes