Regionmøte for forvaltningslag i lakse- og sjøørretelver i Trøndelag

til

Vi ønsker velkommen til regionmøte for forvaltningslag, foreninger og andre interesserte i lakse- og sjøørretelver i Trøndelag!

Foreløpig program

17:00     Middag

18:15     Velkommen til regionmøte og innledning

 • Presentasjonsrunde
 • Siste nytt fra Norske Lakseelver
 • Norske Lakseelvers strategi
  • Hvordan engasjere flere unge voksne?
  • Hvordan engasjere flere kvinner?
  • Hvordan engasjere flere rettighetshavere?

18:45     Evaluering av årets sesong

 • Runde rundt bordet:
  • Hvordan har årets sesong gått?
  • Hva har fungert bra og mindre bra?
  • Hva vil dere anbefale til andre elver å gjøre?

19:30     Lovverket langs vassdrag: Kantvegetasjon, fysiske tiltak og ulovlgighetsoppfølging – Leif Paulsen, Statsforvalteren i Trøndelag

20:15     Gjennomgang av regional vannforvaltningsplan for Trøndelag 2022 - 2027 – Bendik Eithun Halgunset, Trøndelag Fylkeskommune
       -Hva betyr det for villaksen?
       -Aktuelle prosjekter

20:45     Oppsummering

21:00     Takk for i dag, og vel hjem!

Påmelding innen 26. september ved å klikke her.