Vi inviterer til en presentasjon av Elvekortløsningen til Elveguiden og en erfaringsutveksling fra elver som...

Hvordan oppdatere nettsidene før sesong? Hvordan gjøre løsningen best mulig for sportsfiskere og forvaltningslag?

Møtet...

Hvordan håndtere rømt oppdrettslaks i elva? Gode rutiner er viktig om vi skal finne synderne...

Oppsynet er forvaltningslagets ansikt utad mot sportsfiskerne. Hvordan jobber vi for at alle skal ha...

Mye kan gå galt i en elv – utslipp, sykdom, rømt oppdrettsfisk. Vi gjennomgår beredskapsportalen...

Digitalt Årsmøte 2020

til

Det innkalles til digitalt årsmøte for medlemmer i Stjørdalselvas Elveeierlag (SVEL).

Grunnet koronarestriksjoner avholdes møtet digitalt via Google Meet.

Saksliste og årsmøtedokumenter er sendt per e-post.