Teksdalselva

Et samarbeid med kvinneutvalget i ØBJFF

Fustavassdraget

Villaksens dag er blitt et årvisst arrangement for familier og unge i Nedre Fusta. Også...

Teksdalselva

Dette kurset er beregnet for nybegynnere

Stjørdalselva

Det blir arrangert Camp Villaks, 5. - 7. august på Nessiøra, Renå gård.

Mer informasjon...

Teksdalselva

Lørdag 13. august arrangerer vi familiedagen Villaksens dag. Mer info kommer!

Damenes aften

til

Et samarbeid med kvinneutvalget i ØBJFF

24.06 stilles elva til disposisjon for jenter i alle aldre. Se foreningens aktivitetskalender, for mer info.

Teksdalselva_06