Norske Lakseelver inviterer alle valgkomiteer i medlemslagene til kurs i valgkomitéarbeid.
 

Camp Villaks Stjørdal

til

Det blir arrangert Camp Villaks, 5. - 7. august på Nessiøra, Renå gård.

Mer informasjon kommer.

Camp Villaks