Norske Lakseelver inviterer medlemslagene til landsmøtedager på Gardermoen.

Norske Lakseelver inivterer medlemslagene til landsmøte på Gardermoen.

Vi inviterer medlemslag til fagseminar i forbindelse med landsmøtet 2024.

Årsmøte 2023

til

Innkalling til årsmøte i Stjørdalsvassdragets Elveeierlag (SVEL)

Møtet gjennomføres på Ersgard, Sørsidevegen 460.

Alle sakspapirer er sendt på e-post til lagets medlemmer.

Vell møtt!

Saksliste

Sak 1. Godkjenning av saksliste og innkalling

Sak 2. Valg av protokollfører og ordstyrer

Sak 3. Valg av to protokollunderskrivere

Sak 4. Registrere frammøtte

Sak 5. Årsberetning

Sak 6. Regnskap 2023

Sak 7. Handlingsplan og budsjett for 2024

Sak 8. Fastsetting av forvaltningsavgift

Sak 9. Orientering om fiskereglene

Sak 10. Orientering om pålegg gitt av Miljødirektoratet og NVE til NTE og videre prosess i forbindelse med nedlegging av klekkeriet.

Sak 11. Videre bruk av Stjørdalskortet

Sak 12. Valg:

  1. Leder for 1 år
  2. 2 styremedlemmer for 2 år
  3. 3 varamedlemmer
  4. 2 revisorer
  5. 3 representanter til Fagrådet for Stjørdalsvassdraget med personlige varamedlemmer
  6. Utsendinger til møter
  7. Valg av nytt medlem i valgkomiteen

Sak 13. Fastsettelse av godtgjørelse til tillitsvalgte

Sak 14. Vedtektsendringer

Årsmøte