Altaelva

Bli med på sommerens kuleste fiskeopplevelse!

Velkommen på Camp Villaks i Altaelva.

Driva

Bli med på sommerens kuleste fiskeopplevelse!

Velkommen på Camp Villaks i Driva.

Numedalslågen

Bli med på sommerens kuleste fiskeopplevelse!

Velkommen på Camp Villaks i Numedalslågen.

Målselva

Bli med på sommerens kuleste fiskeopplevelse!

Velkommen på Camp Villaks i Målselva.

Suldalslågen
logo

Bli med på sommarens kulaste fiskeoppleving!

Velkommen på Camp Villaks i Suldalslågen.

Stjørdalselva

Bli med på sommerens kuleste fiskeopplevelse!

Velkommen på Camp Villaks i Stjørdalelva.

Mandalselva

Bli med på sommerens kuleste fiskeopplevelse!

Velkommen på Camp Villaks i Mandalselva.

Rauma

Bli med på sommerens kuleste fiskeopplevelse!

Velkommen på Camp Villaks i Rauma.

Eira

Bli med på sommarens kulaste fiskeoppleving!

Velkomen på Camp Villaks i Eira.

Namsenvassdraget

Bli med på sommerens kuleste fiskeopplevelse!

Velkommen på Camp Villaks i Namsen.

Otra

Villaksens Dag arrangere søndag 27. august. 

Villaksens Dag arrangeres siste søndag i august.  Det blir både fiskekonkurranse...

Årsmøte 2021

til

Årsmøte for Stjørdalsvassdragets Elveeierlag.

Saksliste

Sak 1. Godkjenning av saksliste og innkalling.

Sak 2. Valg av protokollfører og ordstyrer.

Sak 3 Valg av 2 protokollunderskrivere.

Sak 4. Registrering av fremmøtte

Sak 5. Årsberetning.

Sak 6. Regnskap.

Sak 7. Handlingsplan og budsjett.

Sak 8. Fastsetting av forvaltningsavgift.

Sak 9. Orientering om fiskereglene.

Sak 10. Orientering om varsel om endringer av pålegg til NTE fra Miljødirektoratet og NVE.

Sak 11. Valg:

  1. Leder for 1 år
  2. 2 styremedlemmer for 2 år
  3. 3 varamedlemmer
  4. 2 revisorer
  5. 3 representanter til Fagrådet for Stjørdalsvassdraget med personlige varamedlemmer
  6. Utsendinger til møter
  7. Valg av nytt medlem i valgkomiteen

Sak 12. Fastsettelse av godtgjørelse til tillitsvalgte.

Sak 13. Innkomne saker

Sakspapirer er sendt per e-post til alle elveforvaltere.

Logo