Norske Lakseelver inviterer medlemslagene til landsmøtedager på Gardermoen.

Norske Lakseelver inivterer medlemslagene til landsmøte på Gardermoen.

Vi inviterer medlemslag til fagseminar i forbindelse med landsmøtet 2024.

Årsmøte 2021

til

Årsmøte for Stjørdalsvassdragets Elveeierlag.

Saksliste

Sak 1. Godkjenning av saksliste og innkalling.

Sak 2. Valg av protokollfører og ordstyrer.

Sak 3 Valg av 2 protokollunderskrivere.

Sak 4. Registrering av fremmøtte

Sak 5. Årsberetning.

Sak 6. Regnskap.

Sak 7. Handlingsplan og budsjett.

Sak 8. Fastsetting av forvaltningsavgift.

Sak 9. Orientering om fiskereglene.

Sak 10. Orientering om varsel om endringer av pålegg til NTE fra Miljødirektoratet og NVE.

Sak 11. Valg:

  1. Leder for 1 år
  2. 2 styremedlemmer for 2 år
  3. 3 varamedlemmer
  4. 2 revisorer
  5. 3 representanter til Fagrådet for Stjørdalsvassdraget med personlige varamedlemmer
  6. Utsendinger til møter
  7. Valg av nytt medlem i valgkomiteen

Sak 12. Fastsettelse av godtgjørelse til tillitsvalgte.

Sak 13. Innkomne saker

Sakspapirer er sendt per e-post til alle elveforvaltere.

Logo