Slik er fisket i elva vår

Fiskekort og soner

Les mer
Fangst-statistikk i Flekkeelva i 2019
5,73
Gjennomsnitt vekt på laks (kg)
439
Totalt antall fisk fisket
158
Laks 7kg og over
83
Laks under 3kg

Nyheter fra Norske Lakseelver og andre elver

Fra andre medier