Genetikk

NINA har i samarbeid med rådgivende biologer i 2018 gjennomført en evaluering av kalking og kultiveringstiltak i Flekkeelva.

Fangst- statistikk i Flekkeelva i 2018