Fangst-statistikk i Flekkeelva i 2020
5,08
Gjennomsnitt vekt på laks (kg)
375
Totalt antall fisk fisket
85
Laks 7kg og over
65
Laks under 3kg

Nyheter fra Norske Lakseelver og andre elver

Mandalselva Elveeigarlag deltar i et nasjonalt prosjekt i regi av Havforskningsinstituttet for å overvåke om det finnes rømt oppdrettslaks i Mandalselva. Fisket i 2021 vil foregå helgen 23. - 24. oktober.

Se resultater fra tidligere år, og mer informasjon om overvåkningsfisket her. 

Mandalselva

Fra andre medier