Gjenutsetting

Alle som fisker må gjøre seg kjent med framgangsmåten for «Gjenutsetting av laksefisk», se brosjyren «Gjenutsetting av laksefisk» fra Norges ...

Genetikk

NINA har i samarbeid med rådgivende biologer i 2018 gjennomført en evaluering av kalking og kultiveringstiltak i Flekkeelva.

Fra andre medier

Fangst- statistikk i Flekkeelva i 2018