Fangst-statistikk i Flekkeelva i 2021
5,32
Gjennomsnitt vekt på laks (kg)
168
Totalt antall fisk fisket
33
Laks 7kg og over
17
Laks under 3kg

Nyheter fra Norske Lakseelver og andre elver

Fra andre medier

26. september 2022

Pukkellakseksplosjon i 2021