Slik er fisket i elva vår

Fiskekort og soner

Les mer
Fangst-statistikk i Flekkeelva i 2019
5,73
Gjennomsnitt vekt på laks (kg)
439
Totalt antall fisk fisket
158
Laks 7kg og over
83
Laks under 3kg

Nyheter fra Norske Lakseelver og andre elver

Rapporten om Kongsfjordelva med de planlagte tiltak i Gedneelva er nå klar. Rapporten med kommende tiltak ble presentert idag.

Fra andre medier