Fangst-statistikk i Flekkeelva i 2023
4,93
Gjennomsnitt vekt på laks (kg)
306
Totalt antall fisk fisket
62
Laks 7kg og over
76
Laks under 3kg

Nyheter fra Norske Lakseelver og andre elver

Rekruttering av nye laksefiskarar er ein prioritert oppgåve for Norske Lakseelver. De er framtidas fiskeforvaltarar!
I denne saka finn du ein oversikt over elvar med eigne prisar og opplegg for ungdom.

Fra andre medier

29. mai 2024

Nrk om sesongstart

29. mai 2024

Dette er Watermoon