Slik er fisket i elva vår

Fiskekort og soner

Les mer
Fangst-statistikk i Flekkeelva i 2019
5,73
Gjennomsnitt vekt på laks (kg)
439
Totalt antall fisk fisket
158
Laks 7kg og over
83
Laks under 3kg

Nyheter fra Norske Lakseelver og andre elver

Miljødirektoratet har føreslege stans i fisket i Eidselva og resten av Hornindalsvassdraget neste år grunna manglande organisering. Eid Elveeigarlag har arbeidd mykje med organisering i Eidselva og har eit bra opplegg her og ei god rapportering. Dette er ikkje nok lenger og kravet om felles forvaltning for heile den lakseførande delen av vassdraget skal no handhevast.

EidselvaElveside

Grunnen til at styret nå fremskynder endring av reglene er at det i de siste ukene har vært mindre innsig av laks til Trondheimsfjorden. Nye fiskeregler blir etter forhåndsavtale. Skulle det vise seg at det blir dårlige fiskeforhold nå i august, vil styret komme til å endre fiskereglene på nytt. 

SkaugaElveside/Fiskeregler

Fra andre medier

27. juli 2020

Kampen om vatnet