Abalsneshølen

Fiskeplass ved gangbro over elva.

Langstrakt høl

Abalseneshølen nedstrøms
Abalseneshølen nedstrøms
Abalsneshølen oppstrøms (sone 1)
Abalsneshølen oppstrøms (sone 1)