Smoltfella

Smoltfella har stor betydning for å dokumentere kor viktig restvasstilsiget er som oppvekst område for laks og sjøaure:

 

Slik er fisket i elva vår

Fiskekort og soner

Les mer
Fangst-statistikk i Daleelva i 2020
3,94
Gjennomsnitt vekt på laks (kg)
369
Totalt antall fisk fisket
26
Laks 7kg og over
134
Laks under 3kg

Nyheter fra Norske Lakseelver og andre elver

Fra andre medier