Dale Jakt og fiskarlag

Dale Jakt og fiskarlag

DJF administrerer fiske i Daleelva.

Det var oppretta eit Fagråd for Daleelva i 1997 og er samansett av presentanter frå grunneigarlaget, Vaksdal kommune og Dale Jakt og Fiskarlag