Forslag til driftsplan

Introduksjon / forord

Det er innført pliktig organisering av rettighetshavere i alle vassdrag med gytebestandsmål på 100 kg hunfisk eller mer. Pliktig organisering er innført for å gi den lokale forvaltninga tilstrekkelig myndighet til å forvalte fiskebestandene og ta ansvar for sentrale oppgaver som fangstrapportering, oppsyn, kultivering, bestandsovervåking og regulering av fisket, og for å lette samarbeidet mellom offentlig og lokal forvaltning. Det skal utarbeides driftsplaner for alle vassdrag som er omfatta av kravet om pliktig organisering.

Her kan du lese om den generelle forvaltningen av villaksen, og om hvilket ansvar som pålegges de enkelte sektormyndigheter.

Driftsplanområde

Her er det fint å bruke oversikten fra lakseregisteret

Oppfølging

Styret i elvelaget skal bruke driftsplanen og handlingsplanen på hvert styremøte. Handlingsplanen skal oppdateres fortløpende. 

Driftsplanen og handlingsplanen skal evalueres/godkjennes på hvert årsmøte. 

Driftsplanansvaret er gitt etter paragraf 25a i Lov om laksefisk og innlandsfisk mv. (lakse- og innlandsfiskloven). Punktene i driftsplanen er gitt etter loven.

Paragaraf 25a gir følgende lovpunkter som skal oppfylles av den lokale forvaltningen:

  • 1. Regulering av fisket
  • 2. Bestandsovervåkning
  • 3. Fangststatistikk og rapportering
  • 4. Fiskeoppsyn
  • 5. Smitteforebyggende tiltak
  • 6. Kultiveringstiltak
  • 7. Informasjon

I tillegg til de lovpålagte driftsplanpunktene, vil du her også finne oversikt over forvaltningslagets årshjul og møter/arrangementer

  • 8. Forvaltningens årshjul
  • 9. Møter og arrangement
Tidligere forvaltningstiltak som er gjennomført
4. Fiskeoppsyn
Kategori Prio. Start Slutt Ansvarlig Status Evaluert
Fiskeoppsyn Fritidsfiske Høy 2022 2022 Hanne Sørvik
Gjennomført (30.01.2022)
6. Kultiveringstiltak
Kategori Prio. Start Slutt Ansvarlig Status Evaluert
Vedlikehold av fisketrappa i Støvelfossen Biologi Høy 2017 2017
Gjennomført (31.12.2017)
7. Informasjon
Kategori Prio. Start Slutt Ansvarlig Status Evaluert
Bygge gapahuk i sone 5 Fritidsfiske Medium 2022 2022 Hanne Sørvik
Gjennomført (01.06.2022)

Handlingsplanen

1. Regulering av fisket
Kategori Prio. Start Slutt Ansvarlig Status Evaluert
Vedta fiskeregler Fritidsfiske Høy 2022 2030 Hanne Sørvik
Under Gjennomføring
2. Bestandsovervåkning
Kategori Prio. Start Slutt Ansvarlig Status Evaluert
Skjellprøve Biologi Høy 2018 2030 Hanne Sørvik
Under Gjennomføring
3. Fangststatistikk og rapportering
Kategori Prio. Start Slutt Ansvarlig Status Evaluert
Digital fangstrapportering Fritidsfiske Høy 2018 2030 Hanne Sørvik
Under Gjennomføring
4. Fiskeoppsyn
Kategori Prio. Start Slutt Ansvarlig Status Evaluert
Elveoppsyn Biologi Høy 2019 2030 Ayna Heilong
Under Gjennomføring
5. Smitteforebyggende tiltak
Kategori Prio. Start Slutt Ansvarlig Status Evaluert
Desinfisering av fiskeutstyr Biologi Medium 2018 2030 Ayna Heilong
Under Gjennomføring
6. Kultiveringstiltak
Kategori Prio. Start Slutt Ansvarlig Status Evaluert
Bevare og reetablere kantvegetasjon Biologi Høy 2021 2025 Ayna Heilong
Under Gjennomføring
7. Informasjon
Kategori Prio. Start Slutt Ansvarlig Status Evaluert
Kompetanseutvikling i laget Fritidsfiske Medium 2017 2030 Ayna Heilong
Under Gjennomføring