Dirdal Laksefiske

Dirdal Laksefiske

Dirdal Laksefiske er et organisert fellesskap mellom grunneiere og rettighetshavere til fiske i Dirdalselva, for de delene av elva som hører under gnr. 76, 77, 78 og 79 i Gjesdal kommune. Ordningen omfatter de delene av vassdraget som på sørvestre side av elva strekker seg fra fjorden og opp til Gilja (grensa mot gnr. 71 bnr. 3), ved Gilja bro, omlag 5950 meter, samt de delene av vassdraget som på nordøstre side av elva strekker seg fra fjorden og opp til Kjærvoll (grensa mot gnr. 75 bnr. 1), omlag 2750 meter.

Dirdal Laksefiske er et organisert fellesskap mellom grunneiere og rettighetshavere til fiske i Dirdalselva, for de delene av elva som hører under gnr. 76, 77, 78 og 79 i Gjesdal kommune. Ordningen omfatter de delene av vassdraget som på sørvestre side av elva strekker seg fra fjorden og opp til Gilja (grensa mot gnr. 71 bnr. 3), ved Gilja bro, omlag 5950 meter, samt de delene av vassdraget som på nordøstre side av elva strekker seg fra fjorden og opp til Kjærvoll (grensa mot gnr. 75 bnr. 1), omlag 2750 meter.

Strekningen omfatter sone 1, 2 og 3 i Dirdalselva

Telefon
E-post
dirdal_laksefiske@dirdalselva.no

c/o Terje Gilja
Hunnedalsvegen 2224
4335Dirdal
Norge