Nyhetsbrev

Meld deg på Norske Lakseelvers nyhetsbrev
02:26
15:00
08:35
21:08

Om Audna Vald-og soneoversikt

Audna er delt i åtte soner fra sjøen og opp. I alle soner er fiske tillatt med flue, sluk og mark. Det er døgnkvote på to anadrome fisk. Onsdager er alle sonene stengt for fiske (med untak av sone 2d).

Retningslinjer for fisket
Start alltid fiske ovenfor en annen fisker som står i elva (forutsatt at dette er mulig)
Står det en fisker øverst på den strekningen du har valgt å fiske på, vent da til han/hun har fisket et stykke nedstrøms før du går ut i elva ovenfor vedkommende
Det praktiseres bevegelig fiske i elva. Det betyr at fiskeren kaster et kast, fisker dette ut, flytter seg nedstrøms et par meter for så å kaste på nytt. Dette gjelder både fra land og fra båt
Fiske fra bro etc er ikke tillatt
Ved fisketrapper, terskler og dammer er det fredningssone 50 m overfor og 50 m nedenfor

Almenne hensyn
Vis hensyn til naturen, andre fiskere, turgåere og grunneiere
Forlat fiskeplassen slik du fant den. Kast ikke søppel, snørevaser og annet avfall i naturen
Ikke fell trær, eller bryt kvist og ungtrær
Bålbrenning er ikke tillatt i perioden 15.4 - 15.09
Gå ikke over dyrket mark og gjennom gårdstun
Det henstilles til å la private brygger/båtplasser være i fred