Nyhetsbrev

Meld deg på Norske Lakseelvers nyhetsbrev
Snow
-3 °C
Ø
4.2 m/s
8.4m3
00:53
13:02
06:55
19:26

Om Saltdalselva Vald-og soneoversikt

Saltdalselva er egnet for alle typer redskap (se fiskeregler) men er kjent for å være en fin fluefiskeelv. Elva har et ordnet system for fiske med inndeling i soner/vald. Antall fiskekort er begrenset (ca 300m elvestrekning pr kort), men det er forholdsvis lett å få tak i kort. Prisnivået varierer fra vald til vald, men er ikke spesielt høyt. Det selges både års-, ukes- og døgnkort. Øvre del av elva, samt tilføreslselvene Junkerdalselva og Lønselva er meget lange soner hvor du kan finne uforstyrret villmark. I Junkerdalselva går laksen helt opp til Gamforsen ved turistsenteret. I Lønselva heter også stoppeplassen Gamforsen og ligger 4,3 km ovenfor elvemøtet.

Fiskeguide

Start alltid ovenfor en fisker som allerede befinner seg i elva på samme vald/i samme høl - gjelder også om fiskeren befinner seg på motsatt elvebredd. Gå aldri ut og start fisket nedenfor en fisker som allerede befinner seg/fisker i samme høl uansett hvilken side han/hun fisker fra.
 
Utøv ALLTID BEVEGELIG FISKE - uansett hvilken type redskap som anvendes. Ikke "slå rot"! Beveg deg 5 til 10 skritt mellom hvert kast. Der muligheten for å bevege seg er begrenset - vik plass etter maks. 15 minutter. Utvis "Gentlemanship"/folkeskikk så går alt så meget bedre.
 
Hold god avstand til fiskeren nedstrøms uansett hvilken side han/hun fisker fra.
 
Vis alltid respekt for eiendomsgrenser. Fiskeren og agnet skal alltid befinne seg innenfor grensene på valdet/eiendommen det fiskes fra.
 
Forsøk gjerne å utøve fisket etter "glidelåsprinsippet" der elva er smal.
 
Utøv vading med forsiktighet, og bruk flytevest. Husk også at fisken ikke alltid står langs motsatt elvebredd. Overdreven vading kan innvirke negativt på fisket - både eget og andres.
 
Oppfør deg i og ved elva mot andre slik du selv ønsker at andre skal oppføre seg mot deg.
 
Ikke kjør/gå over dyrket mark, følg veger/stier og parker/opphold deg på anviste/tilrettelagte plasser.
 
Ikke hugg ned trær på elvebredden uten tillatelse fra grunneier. All kantvegetasjon langs elva er i prinsippet fredet.
 
Ikke kast avfall i elva eller på elvebredden. Forlat fiskeplassen og elvebredden slik du selv ønsker å finne den når du kommer tilbake. 
 
Rapporter uregelmessigheter - brudd på lover og regler - til politiet, grunneier/fiskekort selger så raskt som mulig og helst mens uregelmessigheten pågår.