Slik er fisket i elva vår

Fiskekort og soner

Les mer
Fangst-statistikk i Saltdalselva i 2020
5,09
Gjennomsnitt vekt på laks (kg)
479
Totalt antall fisk fisket
141
Laks 7kg og over
189
Laks under 3kg

Komplett Fritid AS, Løvold Bodø har sponset Saltdalselva med laksehåver so vil bli plassert ut tilgjengelig for fiskere på de mest attraktive fiskeplassene.

Elveside/Fakta

Nyheter fra Norske Lakseelver og andre elver

Trekning av lodd for første fiskeuke i Målselvfossen er nå gjennomført og vinnere er informert. Ubetalte fiskekort blir gjort tilgjengelig for salg 18. Mai Kl 12:00 ved ordinær salgsåpning.

Vinnerne har fått melding. 

Målselva

Fra andre medier