Slik er fisket i elva vår

Fiskekort og soner

Les mer
Fangst-statistikk i Saltdalselva i 2020
5,09
Gjennomsnitt vekt på laks (kg)
479
Totalt antall fisk fisket
141
Laks 7kg og over
189
Laks under 3kg

Komplett Fritid AS, Løvold Bodø har sponset Saltdalselva med laksehåver so vil bli plassert ut tilgjengelig for fiskere på de mest attraktive fiskeplassene.

Elveside/Fakta

Nyheter fra Norske Lakseelver og andre elver

Førstkommende lørdag 24. april arrangeres Strandryddedagen 2021 på Stjørdal.

StjørdalselvaTrusler

Fra andre medier