Se oversikt over de nye stasjonene for desifisering, Klikk her

Gytefisktelling 2017,

Innspill til planprogram for Skjerstadfjorden. Arealforvaltningen langs kysten og i Skjerstadfjorden er viktig for elveeierlaget.

Fangst- statistikk i Saltdalselva i 2017