Fiskekort

Fiskesonene Røkland, Pothus og Evensgård slår seg sammen til en sone fra og med sesongen 2019.

Saltdal Elveeierlag har praktisert de samme fiskereglene over en årrekke. Fiskereglene er nå evaluert og oppdatert fra og med sesongen 2019.

Saltdal Elveeierlag har inngått avtale med Fortuna Software som leverandør av fiskekortadministrasjon.

Årsmøte for medlemmene i Saltdal Elveeierlag avholdes søndag 31.03 kl. 19.00 på Nordnes Camp & Bygdesenter. Se vedtektene for informasjon om ...

Fangst- statistikk i Saltdalselva i 2018