Slik er fisket i elva vår

Fiskekort og soner

Les mer
Fangst-statistikk i Saltdalselva i 2019
5,2
Gjennomsnitt vekt på laks (kg)
561
Totalt antall fisk fisket
131
Laks 7kg og over
138
Laks under 3kg

Nyheter fra Norske Lakseelver og andre elver

Også i år har man oppdaget laks med blødninger i huden i Enningdalselva. Elveforvaltere og sportsfiskere fortviler, og forskerne prøver etter beste evne å finne ut hva dette kommer av.

Fra andre medier

28. juni 2020

Fortidens synder