Slik er fisket i elva vår

Fiskekort og soner

Les mer
Fangst-statistikk i Saltdalselva i 2019
5,2
Gjennomsnitt vekt på laks (kg)
561
Totalt antall fisk fisket
131
Laks 7kg og over
138
Laks under 3kg

Nyheter fra Norske Lakseelver og andre elver

Elveierforeningen har fått i oppdrag å gjennomføre prøvefiske etter rømt oppdretts-laks nå i høst. Fiske vil foregå med stang med innsamling av biologisk materiale (skjellprøver).

SkaugaElveside/Undersøkelser

Fra andre medier

29. september 2020

Oppdaterte rømmingstall

29. september 2020

Sjøaureprosjektet i Strand

27. september 2020

Krise for laksen i Jølstra

20. september 2020

Åpnet den nye fisketrappa

11. september 2020

Vi må snakke om fisken!