I Saltdalselva var fisket på det jevne, mens i Beiarelva har det vært eventyrlig i sommer.

Se video

Her er en fin liten film fra undersiden av Saltdalselva

Feltarbeidere fra NINA (Norsk Institutt for Naturforskning) besøker denne uka Saltdalselva. NINA har flere lokaliteter langs Saltdalsvassdraget som ...

Fiskeoppsynet i Saltdalselva er ute gjennom hele sesongen og holder oppsyn med at fiskereglene overholdes. De veileder fiskere dersom noen har ...

Fangst- statistikk i Saltdalselva i 2013