Fluefisker Verdalselva
Foto: Kim Abel/Naturarkivet

Verdalselva åpner

16 av de 33 elvene Miljødirektoratet stengte for laksefiske fra Trøndelag og sørover 23. juni, åpner fra midnatt natt til torsdag 11. juli for et svært begrenset fiske under strenge betingelser. Bildet viser en laksefisker som kaster med flue i Verdalselva (arkivfoto) Foto: Kim Abel/Naturarkivet

KA Fostad
tirsdag 09.juli 2024 / 16:18

Miljødirektoratet melder i dag 9 juli at Verdalselva er en av de 16 elvene som åpner igjen. Det med svært begrenset fiske. Sesongslutt blir 15.08.

Hele saken fra Miljødirektoratet kan du lese her

Slik blir de ekstraordinære reglene for resten av sesongen:

Rettet fiske for å nå gytebestandsmålet også i 2024

 • All hulaks fredes

 • Pga. hulaksfredning fører vi inn markforbud

 • All laks over 65 cm skal settes tilbake

 • Nattfredning fra 00:00 – 06:00 resten av sesongen.

 • Innklemming av mothaker på all redskap

 • Krav om tang for uttak av krok

 • Maks 2 kroker på all redskap

 • Forbud mot klepp

 • Påbud om knutefri hov tilgjengelig

 • Kvote på gjenutsatt fisk, 4 laks pr døgn. Fra klokka 06:00 – 00:00

 • Kvote pr fisker totalt 2 laks under 65 cm, døgnkvote 1 laks

 • Bilde av all avlivet fisk med målebånd som viser reell lengde sendes på epost oppsyn@verdalselva.no eller lastes opp på elveguiden sin laksebørs

 • All fredet skadet fisk skal innleveres til fellesforvaltninga og gis til Vuku Pensjonistlag for røyking og servering på deres kaffe.

 • All sjøørret er fredet hele sesongen,skadet sjøørrett leveres inn til fellesforvaltninga og gis til Vuku Pensjonistlag for røyking.

 • NB! Oppdrettslaks går ikke på kvoten og skal leveres inn til fellesforvaltninga for prøvetaking for sykdom. Dusør på 700 kr til fisker fra Lerøy.

 • Pukkellaks går ikke på kvoten og tildeles fisker, men vi vil ha bilde og sted den er fanget.

Ellers så må man som før ha kjøpt elvekortet, registrert desinfisering samt gyldig statskort for laksefiske.

Her er link til de øvrige reglene for 2024. oppdatert 9 juli 2024